Common Battle ~Amala Network~

Juegos Representados: Shin Megami Tensei III Nocturne

Artista: Kenichi Tsuchiya