Da’at: shinagawa station

Juegos Representados: Shin Megami Tensei V

Artista: Ryota Kozuka