Game Over

Artistas: Kenichi Tsuchiya, Tsukasa Masuko

Juegos Representados: Shin Megami Tensei III Nocturne