Game Over

Juegos Representados: Shin Megami Tensei III Nocturne

Artistas: Kenichi Tsuchiya, Tsukasa Masuko