Mansion of Heresy

Juegos Representados: Shin Megami Tensei III Nocturne

Artista: Kenichi Tsuchiya