Mansion of Herey ~Cursed~

Artista: Kenichi Tsuchiya

Juegos Representados: Shin Megami Tensei III Nocturne