Mansion of Herey ~Cursed~

Juegos Representados: Shin Megami Tensei III Nocturne

Artista: Kenichi Tsuchiya