Space Warrior – Samus Aran’s Theme (Arrange Version)

Juegos Representados: Super Metroid

Artistas: Kenji Yamamoto, Masumi Ito, Yoshiyuki Ito