Chozo Laboratory

Juegos Representados: Metroid: Samus Returns

Artista: Daisuke Matsuoka