SUPER METROID “SOUND IN ACTION”

Juegos Representados: Super Metroid

Artistas: Hirokazu Tanaka, Kenji Yamamoto, Masumi Ito, Minako Hamano, Yoshiyuki Ito

Tracklist

Duración: 00:59:13